Wednesday, February 9, 2011

Kaluwalhatian

Kaluwalhatian


Sa lahat ng aking mga naging karanasan, isa ang katangi-tangi sa lahat at hindi ko malilimutan sa buong buhay ko o, sa kabilang buhay man. Ito rin ang nagpabago ng malaki sa aking pananaw at mga paniniwala ko ngayon. Ito ang aking karanasan sa Kaluwalhatian.

Marahil sa iyong paniniwala ay alam na alam mo na ang kahulugan ng sa litang Kaluwalhatian. Ito ay madalas na binabanggit ng mga pari sa kanilang banal na misa. Subalit katotohanang sinsabi ko sayo, hindi mo pa alam ang tunay na ibig sabihin ng salitang ito. Sa katunayan, hindi mo malalaman ang tunay na kahulugan ng Kaluwalhatian hanggat hindi mo ito nararanasan, sapagkat walang salita ng tao ang tunay na makapaglalarawan ng kalagayang ito. Kahit na ang salitang Kaluwalhatian, Nirvana, o, ecstasy ay mga mumurahing salita lamang na ginagamit na simbolo upang isalarawan ang espiritwal na kaligayahang walang hanggan.

Isang gabi, nagmemeditate ako. Nakaupo ako ng lotus position, madilim ang paligid, hindi ko alam kung anong oras na pero sigurado ako lagpas na iyon ng hatinggabi.

May nakikita akong mga maliliit na pulang images sa aking balintataw. Tila mga maliliit na eroplanong nasa flight formation. Madalas ko itong nakikita mula pa sa aking pagkabata. Ito ang vision na palagi kong kasama kapag ako ay nag-iisa.

Hindi ko maintindiham kong ano talaga ito, pero sa tagal ko nang pagkakita dito ay natanggap ko nang karaniwan na ito sa aking biswalisasyon. Ang mahirap lang dito ay lumalayo ito kapag tiningnan ko ng diretso. Kapag tinutukan ko ng tingin ay gumugilid ito hanggang mawala sa aking field of vision.

Alam kong may kahulugan ito pero sa ngayon ay hindi ko pa alam kung ano. Bukod dito ay may isa pang vison akong madalas makita sa aking balintataw kapag ako ay nakapikit. Ito ay ang image ng isang abstract painting na katulad ng glass mural painting na madalas na nakikita natin sa mga simbahan ng Katoliko.

Ang pagkakaiba lang ay gumagalaw ang mga ibat-ibang bahagi ng painting na ito at nagbabago ang mga imahe nito bawat segundo. Ngayong gabi nga ay itong vision na ito ang aking nakikita sa aking balintataw. Mabagal ang aking paghinga habang pinagmamasdan ko ang image na ito. Natutuwa ako sa pagbabago-bago ng mga images dahil napaka makulay nito at parang kaleidoscope na tuloy-tuloy na gumagalaw.

Napakalinaw ng mga imahe nito kaya lalo akong napatutok ng tingin, dati kasi malabo at mahirap mahuli ito sa aking pananaw, nawawala kasi ito kapag aking tinititigan, umuusog kasi ito sa kaliwa o, sa kanan, hindi ito nakapirmi sa gitna, pero iba ngayon dahil nasa gitna lang ito at malinaw na malinaw kong nakikita ang pagpapalit-palit ng mga simbolo at mga images sa ibat-ibang parte nito.

Walang ano-ano ay biglang, tila bumukas ito at naging 3 dimensional. Nag-extend ito in all directions, tumagos ito sa akin at sinakop pati ako. Nasa loob ako ng abstract painting na buhay, walang tigil sa pagkilos, pabago-bago ng anyo. Naging bahagi na ako ng abstract reality na ito. Ganun nalang ang ligaya ko dahil napakasarap pala sa kalagayang iyon.

Tila may bumukas uli sa Abstract reality na kinalalagyan ko, at niluwa ako sa 4th dimension. Nawala ako sa present time & space continuum, natagpuan ko nalang ang sarili ko sa isang ever-expanding multi-dimensional Universe.

Napakasarap ng pakiramdam ko, tawa ako ng tawa sa sarili ko. Labis-labis na kaligayahan ang nadarama ko. KALUWALHATIAN.. Hindi kayang sukatin ng kaligayahan sa lupa.

Ano ang pinaka masarap na experience na maaari mong maranasan dito sa lupa? Sexual Orgasm! 'Yan sa palagay ko ang pinaka masarap na episode na maaari mong ma-experience dito sa physical world.

Pero ang Sexual Orgasm ay tumatagal lamang ng ilang segundo pagdating ng climax. Imaginin mo ito, Sexual Orgasm times a million fold, at ma-enjoy mo 'yan nang tuloy-tuloy at walang katapusan. At hindi lang yan, ang description na 'yan ay anino lang ng tunay na kaligayahan na mararanasan mo sa KALUWALHATIAN.

10 % lang yang ng tunay na experience na ito. Ito ang pinakamataas na antas ng ecstasy, ang tuktok ng lahat ng kaligayahan. Ang pinaka malapit na description na maaari kong ibigay sa kalagayang ito ay parang ipinahehele ka ng Dios sa kanyang kandungan. Divine bliss...

"Ahhhhh..!! Ohhhhh…!! Hmmmm..!! 'yan lang ang mga katagang aking nasasambit. Walang patid na unggol ng kaligayahan. Gusto ko sanang magtanong.. Pero wala akong maitanong sapagkat kaakibat ng kaligayahang ito ang lubos na karunungan at kaalaman sa lahat ng bagay. Alam ko na ang lahat. OMNISCIENT ...All knowing..!

Haban g ipinaghehele ako sa kandungan ng Dakilang Dios ay naglalakbay din ang aking Diwa. Ginalugad ko ang kalawakan ng outer space. Mula sa Solar system, Milky way galaxy, galaxy clusters, Physical Universe, At ang walang hanggang kalawakan ng Grand Multiverse (binubuo ng seven inter-connected Universes).

Inarok ko din ang kalaliman ng inner space mula sa Matter, molecules, atoms, sub-atomic particles, quarks, Quantum particles at electro-magnetic units, hanggang sa kalawakan ng astral matters.

Hanggang nakarating ako sa kabilang dako ng spiritual Universe na binubuo naman ng ibat-ibang spiritual dimensions na walang hanggan din ang kalawakan ng bawat isang dimension. Tunay na walang katapusan ang kalawakan ng Kadakilaan ng Dios, na kailangan ng eternal life upang galugarin ito. OMNIPRESENCE… In all places..!

"Ohhhhhh..!! Ahhhhh..!! Napakasarap talaga ng pakiramdam ko. Kung kanina ay kinakalong at ipinaghehele lang ako ng Dakilang Dios, ngayon ay ganap nang sumanib ang aking sarili sa kanyang kalagayan. Sa kanyang katatagan,
Alam ko na ang lahat, walang pag-aalinlangan.

"Ako at ang Ama ay iisa, Ang kaganapan ng Ama ay Ako, at ang lahat ng sa Ama ay sa Akin!"

Ganap at matatag ang aking kalagayan. Hindi ako mawawala anoman ang mangyari. Matunaw man ang 99.9% ng aking sarili at isang tuldok lang ang matira, siguradong ako ay iinog at muling lalawak at babalik sa aking tunay na kalagayan. OMNIPOTENT… All powerful..!

Dalisay na kaluwalhatian at banal na karunungan, di tumitigil, patuloy na umiinog at lumalawak. Eve- expanding Kalaidoscope of Conscious Abstract Reality. Iyan si AKO, walang simula at walang katapusan.

Nasa ganito akong kalgayan sa loob ng eternity. Narito ako magpasawalang hanggan. Wala na akong mahihiling pa, hindi na ako interesadong bumalik sa aking panahon. Wala na akong pakiaalam sa mundo ng mga tao, alam ko na ang katotohan, dito nalang ako habang panahon. "Ahhhh.!! Ohhhhh..!! Hmmmm..!!

Malamig ang paligid, ramdam ko na ang hangin na tumatama sa aking katawan mula sa electric fan na nakatutok sa akin mula nang ako ay mag meditate. Mabagal pa din ang aking paghinga. Relax ang aking pakiramdam at naka focus na ang aking isip sa aking katawan at kasalukuyang panahon.

Hindi ko na alam kung papano at kelan ako nakabalik sa kasalukuyang panahon, pero taglay ko pa din ang mga kaalaman at karanasan na nadaanan ko kanina lamang. Mapalad talaga ako at nagkaroon ako ng ganitong Mystical experience.

Alam kong hindi ito nararanasan ng karaniwang tao. Malamang, kalahati lang ng isang porciento ng sangkatauhan ang nagkakaroon ng ganitong karanasan. Ang alam ko, mga Mystic at mga Santo lang ang kadalasang nakakaranas nito.

Talagang mapalad ako ngayon, hinding-hindi ko malilimutan ang karanasang ito. Alam kong hindi ko basta mauulit ang pangyayaring ito kahit gustuhin ko man, pero sapat na ang pagkakataong ito na ibinigay sa akin ng Dakilang Dios upang masulyapan ko ang kanyang Dakilang katotohanan at mag-sikap ako upang baka sakali, balang araw ay marating ko ang ganap na kaalaman at karunungan upang mabalikan ko ang ganitong kalagayan.

Kaya naman, nagdasal ako ng taimtim na pasasalamat sa kanyang mga biyaya.
"Salamat , salamat, marami pong salamat..!! Dakilang Dios Ama, Dios Anak at Dios Espiritu Santo Amen..!"

No comments:

Post a Comment